Typer av relining

Skippa det traditionella stambytet där slitna rör byts ut mot helt nya. Idag finns det flera olika alternativ där rören istället renoveras invändigt med olika material och metoder. Du slipper därmed omfattande ingrepp där väggar och golv rivs upp och eventuella hyresgästerna får små störningar och kan tryggt bo kvar i sin bostad under renoveringen.

Strumpinfodring

Strumptekniken är en relinings metod som innebär att man vränger in ett foder ”strumpa” i rörsystemet som är impregnerat med en plast. Därefter låter man strumpan härdas under tryck. Strumpmetoden lämpar sig vid all invändig renovering i fastigheter , samlingsledningar , huvudledningar , servisledningar och dagvattenledningar. Vid grenrörsanslutningar monteras en grenförstärkning i samma flexibla material. Fodermaterialet består till 100% polyesterfiber med invändig PU-coating.

Point relining

Point Line, även kallad punktlagning, kan beskrivas som en "strumpa" som används vid lagning av akuta och begränsade skador på avloppsrör. Resultatet blir ett permanent hållbart rör utan skarvar.

Sprayrelining Elasto flake

Den här metoden används för renovering av spill och dagvattenledningar . Sprayrelining utförs genom att belägga dem befintliga rören invändigt med Elasto Flake som är ett material som har en hög vidhäftningsförmåga och är flexibelt. Ett roterande munstycke slungar ut beläggningsmaterialet mot rörväggarna. Det här är en metod som använts i många år inom till exempel olje- och kärnkraftsindustrin.

Jima Fastigheter AB

Kontakt / Offertförfrågan

Skriv några korta rader här om ert projekt så återkopplar vi så snart vi kan.