Steg 1 - INFORMATION

Det första steget är att informera om genomförandet. De boende och alla berörda får tydlig information om när och vad som kommer att ske. Det kan eventuellt vara en del frågor om hållpunkter i uppdraget och teknik som används.

Vi besvarar alla frågor och informationen till boende planeras och genomförs gemensamt med beställaren.
T ex behöver inte de boende flytta ut under arbetets gång.

Jima Fastigheter AB

Kontakt / Offertförfrågan

Skriv några korta rader här om ert projekt så återkopplar vi så snart vi kan.