Steg 3 - FILMNING

En viktig del av utförandet är att noggrann inspektera avloppet och att dokumentera alla variationer. Inspektionen görs med en specialkamera som förs in i avloppet och alla rör kartläggas i detalj med anteckningar på ritningar och i en kontrollplan etc.

Grunden för att applicera ett nytt rörsystem, inuti det gamla, är att veta hur avloppsystemet ser ut i förväg. Därmed kan också rätt åtgärder projekteras och bästa möjliga resultat erhållas. Vår filmning görs av SVTF auktoriserade rör-inspektörer.

Jima Fastigheter AB

Kontakt / Offertförfrågan

Skriv några korta rader här om ert projekt så återkopplar vi så snart vi kan.