Steg 6 - ÖVERLÄMNANDE

Uppdragsgivaren får vid överlämnandet och avslutet av uppdraget en sammanställning av utförda arbeten och signerad kontrollplan samt all dokumenterande filmning.

Materialet är en del i garantin och en instruktion för hantering och skötsel av de nya rören samt en vägledning vid eventuellt framtida rörarbete

Jima Fastigheter AB

Kontakt / Offertförfrågan

Skriv några korta rader här om ert projekt så återkopplar vi så snart vi kan.